Apple in de zorg

De zorg staat centraal in onze samenleving.
Apple en gezondheid zijn onlosmakelijk verbonden. Apple draagt graag een steentje bij door App-ontwikkelaars de beschikbare technologie voor de gezondheidszorg in te zetten.
Deze technologie in de vorm van tools is voor zorgmedewerkers en patiënten beschikbaar in diverse Apps.
Er zijn tal van Apps in de Appstore te vinden om je gezondheid te verbeteren, maar ook om deze te monitoren waar mogelijk.

Medici

Er zijn diverse ziekenhuizen die apparaten van Apple inzetten voor zowel artsen als patiënten.
Zo kan een patiënt inzien hoe het herstel verloopt en sneller communiceren met de artsen. Ook kan er informatie over de aandoening aan gekoppeld worden, zodat de patiënt beter is voorbereid op de aandoening. Een iPhone kan als scanner worden gebruikt via de camera, zodat de medische gegevens worden gekoppeld. Ook kunnen deze apparaten worden ingezet als communicatiemiddel tussen familie en de patiënt met bijvoorbeeld FaceTime.

Apps

Diverse Apps zoals Epic Haiku en Canto geven direct inzicht hoe het met de patiënt is en via de App kan de arts ook medicatie bestellen. Het werk gaat hierdoor een stuk efficiënter. Uiteindelijk is er meer tijd over voor de patiënt zelf en dat komt het herstel ook ten goede.

Apple Watch

Waar de AppleWatch serie 1 tot en met serie 3 al veel meetfuncties kenden, zijn daar in de Serie 4 en hoger nog een ECG en Valdetectie als functies aan toegevoegd. Zo kan iemand die deze functies in de gaten wilt houden, sneller aan de bel trekken bij een arts.
Niet elke Apple Watch heeft dezelfde health functies. Kijk daarom goed naar het model en de functies die daarop mogelijk zijn.

Ook kan een arts een specifieke App adviseren om te gebruiken. De arts kan dit dan samen met de patiënt uitlezen, soms ook op afstand. Het gebruik van de apparaten met diverse apps kan een enorm verschil uitmaken, omdat het zoveel meer inzicht geeft dan alleen medicatie uit te reiken.
Artsen zelf kunnen via een Apple Watch ook berichten krijgen van bijvoorbeeld testuitslagen. Als deze uitslag goed is, kan de arts op afstand de patiënt ontslaan uit het ziekenhuis. Dit is voor de patiënt fijn, die hoeft niet onnodig lang te wachten op een handtekening van de betreffende arts. Ook komt het bed sneller vrij voor een nieuwe patiënt.

Wil je meer lezen over de gezondheid apps van Apple Watch? Klik hier.

Monitoring

Door middel van speciale Apps die samen met HealthKit werken, kunnen patiënten ook op locatie gegevens doorgeven aan de arts. Zo kan bijvoorbeeld de bloeddruk gemeten worden en met een bluetooth verbinding worden de gegevens verzonden naar je iPhone of Apple Watch. Uiteraard vervallen de bezoeken aan de arts niet, maar er zijn hierdoor veel meer tussentijdse meetmomenten, waardoor er een veel duidelijker beeld ontstaat van de patiënt.

Ook kan het zijn dat er vragenlijsten worden ingevuld door de patiënt, wat vervolgens weer onderzoeken verder op weg kunnen helpen. Voor de patiënt zelf is het een enorme stap voorwaarts, omdat die direct kan handelen op situaties en hier invloed op kan uitoefenen door bijvoorbeeld beweging of juist rust.

 

Medical ID

Door op je eigen iPhone je medische gegevens in te vullen, kunnen bij calamiteiten de hulpverleners snel informatie inzien over je gezondheid. Dat gebeurt via je Medical ID. Als je deze hebt ingevuld op je iPhone, kun je dit zonder toegangscode bekijken. Zo zijn bijvoorbeeld je allergieën, medicatie en aandoeningen zichtbaar, zonder dat je persoonsgegevens getoond worden. Zo kun je zelf al direct een bijdrage leveren aan je eigen gezondheid door anderen daar inzicht toe te geven wanneer jij niet in staat bent dit te doen in geval van nood.

Online reparatie indienen

Scroll naar top