Zuludesk MDM scholen

ZuluDesk voor ouders

ZuluDesk voor ouders
De ZuluDesk Parent app is een app die speciaal is ontworpen voor de ouders van de leerlingen die gebruik maken van ZuluDesk. Wanneer u zoon of dochter met huiswerk bezig moet zijn maar hij/zij met regelmaat gestoord wordt door vrienden/vriendinnen, verminderd de productiviteit. ZuluDesk geeft u de mogelijkheid om de tablet te vergrendelen op één specifieke app zodat uw zoon/dochter daar niet meer weg kan, hierdoor krijgen ze ook geen berichten binnen van andere apps, geen afleiding dus!

ZuluDesk is op alle devices met een webbrowser mogelijk, bijvoorbeeld: een computer, een smartphone of een tablet. De meest belangrijke functies leggen we hieronder uit:

ZuluDesk teacher Restricties
Met restricties kunt u bepaalde functies aanpassen op het device, bijvoorbeeld: geen toegang meer tot Twitter/Facebook voor 45 minuten, daarna 5 minuten wel en daarna weer 45 minuten niet, zo gaat de productiviteit van uw kinderen omhoog.

Applock
Met Applock is er een mogelijkheid om uw zoon/dochter als het ware vast te zetten in één app, hierdoor is er geen andere optie dan bezig zijn met die app, ze kunnen geen andere app inschakelen maar er is ook geen optie om de app die in Applock zit af te sluiten.

Weblock
Weblock werkt eigenlijk precies hetzelfde als Applock, maar nu wordt de gebruiker niet vastgezet in een app, maar wordt je vast gezet in een speciale Safari webbrowser. Je kan in principe ook nog vastgezet worden op een paar specifieke websites, bijvoorbeeld: Wikipedia.


Meer informatie     Terug naar ZuluDesk overzicht

Zie ook

Contact formulier

Bel mij  Mail mij